Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TKB Thực hiện từ 01_03_2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự soạn
  Người gửi: Nguyễn Văn Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:23' 28-02-2010
  Dung lượng: 20.2 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người

  THứ
  TIếT
  Th.Chương
  Th.Hiền
  Th.Mão
  Th.Sơn(T)
  Th.Đại
  Th.Lan(T)
  Th.Chung
  C.Hiền(T)
  C.Thắng(T)
  C.Thạch
  
  2
  1
  Chào cờ
  
  
  Chào cờ
  Chào cờ
  Chào cờ
  Chào cờ
  Chào cờ
  Chào cờ
  
  
  
  2
  
  
  
  11C8 - Toán
  12C3 - Toán
  
  
  
  11C4 - Toán
  
  
  
  3
  
  
  
  12C1 - Toán
  12C3 - Toán
  10C1 - Toán
  
  
  12C5 - Toán
  
  
  
  4
  Giao ban
  
  
  Giao ban
  Giao ban
  10C1 - Toán
  11A - Toán
  12C8 - Toán
  
  
  
  
  5
  Giao ban
  
  
  Giao ban
  Giao ban
  
  11C10 - Toán
  12C8 - Toán
  
  
  
  3
  1
  
  12A - Toán
  11C3 - Toán
  11C8 - Toán
  10C5 - Toán
  
  11C10 - Toán
  10C8 - Toán
  12C9 - Toán
  11C9 - Toán
  
  
  2
  11C7 - Toán
  12A - Toán
  11C3 - Toán
  11C5 - Toán
  12C3 - Toán
  10C10 - Toán
  
  
  12C9 - Toán
  
  
  
  3
  
  12A - Toán
  10C3 - Toán
  
  
  11C2 - Toán
  11A - Toán
  10C6 - Toán
  
  10C4 - Toán
  
  
  4
  
  
  
  12C4 - Toán
  
  11C2 - Toán
  11A - Toán
  12C2 - Toán
  11C4 - Toán
  10C4 - Toán
  
  
  5
  
  
  10C7 - Toán
  12C4 - Toán
  
  10C1 - Toán
  11C6 - Toán
  12C2 - Toán
  11C4 - Toán
  
  
  4
  1
  
  
  
  11C8 - Toán
  10C5 - Toán
  
  11C7 - Toán
  
  
  10C9 - Toán
  
  
  2
  11C7 - Toán
  
  10C3 - Toán
  12C4 - Toán
  
  11C2 - Toán
  
  
  
  10C9 - Toán
  
  
  3
  
  
  10C3 - Toán
  12C1 - Toán
  12C3 - Toán
  
  11C6 - Toán
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  12C1 - Toán
  
  10C1 - Toán
  11C6 - Toán
  
  
  11C9 - Toán
  
  
  5
  
  
  
  
  12C10 - Toán
  11C1 - Toán
  11A - Toán
  
  
  11C9 - Toán
  
  5
  1
  
  12A - Toán
  
  11C8 - Toán
  12C10 - Toán
  
  
  10C6 - Toán
  12C5 - Toán
  
  
  
  2
  
  12A - Toán
  11C3 - Toán
  11C8 - Toán
  12C10 - Toán
  
  
  12C2 - Toán
  12C5 - Toán
  
  
  
  3
  
  
  10C7 - Toán
  
  10C5 - Toán
  11C1 - Toán
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  12C1 - Toán
  
  11C1 - Toán
  
  
  11C4 - Toán
  
  
  
  5
  
  
  10C3 - Toán
  12C4 - Toán
  
  
  
  
  11C4 - Toán
  
  
  6
  1
  
  
  11C3 - Toán
  12C1 - Toán
  
  
  11C6 - Toán
  10C6 - Toán
  12C9 - Toán
  11C9 - Toán
  
  
  2
  
  
  10C7 - Toán
  
  
  
  
  
  12C5 - Toán
  10C9 - Toán
  
  
  3
  
  
  10C7 - Toán
  11C5 - Toán
  
  11C2 - Toán
  11C10 - Toán
  12C2 - Toán
  
  10C4 - Toán
  
  
  4
  
  
  
  11C5 - Toán
  
  10C1 - Toán
  11A - Toán
  12C8 - Toán
  
  
  
  
  5
  
  
  
  12C4 - Toán
  
  11C1 - Toán
  
  
  
  
  
  7
  1
  
  
  11C3 - Toán
  
  10C5 - To
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓