Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điểm thi khảo sát đàu năm học 2009-2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tụ soạn
  Người gửi: Nguyễn Văn Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:48' 07-10-2009
  Dung lượng: 42.8 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  "Sở GD&ĐT Nghệ An
  Trường THPT Đặng Thúc Hứa
  Năm học 2009 - 2010" Chất lượng đầu năm 2009-2010 - Khối 12
  Lớp 12C7

  TT Họ và tên thí sinh Số BD Pthi MÔN THI TỔNG HỢP
  Toán Lý Hóa Sinh NNgữ Văn Sử Địa ∑ ĐTB
  1 Hoàng Thị Tú Anh 498 P21 3.0 3.0 2.0 6.5 3.5 5.5 5.0 3.0 31.5 3.9
  2 Đặng Thị Quỳnh Chi 515 P21 6.0 5.0 7.0 4.5 3.5 6.5 6.0 6.0 44.5 5.6
  3 Nguiyễn Thị Chung 524 P22 4.0 2.5 5.5 6.5 3.5 6.0 6.0 7.5 41.5 5.2
  4 Phan Sĩ Hạng 611 P25 5.5 3.0 5.0 1.0 2.0 5.0 6.0 2.5 30.0 3.8
  5 Phạm Thị Hằng 618 P26 2.0 2.5 5.0 5.0 3.0 8.0 25.5 4.3
  6 Nguyễn Thị Hoà 629 P26 6.0 2.0 5.0 4.0 4.5 4.5 5.0 7.5 38.5 4.8
  7 Nguyễn Thị Hoài 634 P26 7.0 4.0 5.5 4.0 5.0 6.5 7.5 9.0 48.5 6.1
  8 Trần Thị Hoài 636 P26 5.0 1.5 2.0 1.0 4.0 5.0 3.5 6.5 28.5 3.6
  9 Đặng Đình Hoàng 639 P26 5.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 23.0 2.9
  10 Đinh Thị Hợp 653 P27 1.5 3.0 0.5 6.0 6.5 3.0 20.5 3.4
  11 Nguyễn Thị Huyền 674 P28 6.0 1.0 0.5 2.0 2.5 7.0 4.5 7.0 30.5 3.8
  12 Phạm Thị Thu Hương 690 P28 8.5 5.5 6.0 4.0 6.0 6.5 7.0 9.5 53.0 6.6
  13 Phan Thị Lan 697 P29 5.0 2.5 6.5 5.5 5.0 5.0 8.0 7.5 45.0 5.6
  14 Hoàng Thị Linh 710 P29 5.0 1.5 4.0 6.5 3.5 5.5 7.5 6.5 40.0 5.0
  15 Nguyễn Thị Loan 718 P30 4.0 0.5 1.0 7.5 6.0 4.0 5.0 6.0 34.0 4.3
  16 Hoàng Thị Minh 739 P30 5.0 0.5 3.0 6.0 5.0 5.0 5.5 6.5 36.5 4.6
  17 Dương Thị Mùi 742 P31 6.0 1.5 1.5 4.5 1.5 5.0 7.5 6.0 33.5 4.2
  18 Nguyễn Thị Bích Ngọc 763 P31 3.0 1.5 4.0 5.0 3.5 6.0 6.0 8.0 37.0 4.6
  19 Phan Thị Ngọc 764 P31 3.5 1.5 4.5 5.0 2.5 5.0 7.0 8.0 37.0 4.6
  20 Nguyễn Thị Phương 797 P33 4.0 1.0 1.5 1.0 3.0 5.0 3.0 4.0 22.5 2.8
  21 Nguyễn Thị Phương 798 P33 4.0 1.0 3.0 1.0 3.0 6.0 5.0 6.0 29.0 3.6
  22 Phan Thị Phương 800 P33 4.5 0.5 2.0 0.5 1.5 6.5 3.0 6.0 24.5 3.1
  23 Võ Thị Phương 801 P33 5.0 0.5 3.0 1.0 1.5 5.0 4.0 4.5 24.5 3.1
  24 Trần Ngọc Quí 809 P33 2.0 1.5 6.5 2.0 1.0 5.0 2.0 4.5 24.5 3.1
  25 Hoàng Thị Quyên 811 P33 3.0 1.0 6.0 2.0 0.5 5.0 5.5 1.5 24.5 3.1
  26 Nguyễn Thị Như Quỳnh 817 P34 5.5 2.0 2.5 4.0 4.0 4.5 8.0 8.0 38.5 4.8
  27 Nguyễn Thị Sen 823 P34 6.5 1.0 2.5 4.5 4.0 4.5 6.0 7.5 36.5 4.6
  28 Nguyễn Thị Thanh Tâm 831 P34 3.0 3.0 2.0 6.0 3.5 5.0 7.0 8.0 37.5 4.7
  29 Trần Thị Thanh Tâm 833 P34 4.0 4.5 3.0 4.0 4.0 4.5 5.0 5.0 34.0 4.3
  30 Trần Thị Thanh Tâm 834 P34 6.5 4.0 3.5 4.0 4.0 6.0 3.5 5.5 37.0 4.6
  31 Phan Thị Thảo 848 P35 2.5 1.0 1.0 2.0 1.5 5.5 3.5 7.0 24.0 3.0
  32 Trần Thị Hồng Thắm 854 P35 4.0 0.0 2.0 4.0 2.5 5.0 7.0 7.0 31.5 3.9
  33 Trần Văn Thiều 861 P35 2.5 4.0 6.5 3.3
  34 Hoàng Thị Thơm 874 P36 4.0 0.5 1.5 4.0 2.0 6.5 6.0 7.0 31.5 3.9
  35 Nguyễn Thị Thuỷ 883 P36 3.5 0.5 2.0 3.0 3.0 6.0 6.5 5.5 30.0 3.8
  36 Trần Thị Thuý 886 P36 2.5 0.5 0.5 3.0 2.0 4.0 6.0 7.0 25.5 3.2
  37 Nguyễn Thị Hoài Thương 890 P36 6.0 0.5 3.0 6.0 4.0 2.5 7.5 8.0 37.5 4.7
  38 Lê Thị Tình 896 P37 5.0 3.0 4.0 5.0 1.0 4.5 6.0 6.0 34.5 4.3
  39 Hoàng Thị Vân 944 P39 5.0 0.5 2.5 2.5 3.5 4.5 3.0 6.5 28.0 3.5
  40 Hoàng Thị Thuý Vân 945 P39 5.0 1.0 2.5 5.0 3.5 3.5 2.0 7.0 29.5 3.7
  41 Nguyễn Thị Vân 946 P39 5.0 0.5 6.5 7.5 2.0 6.5 7.5 7.0 42.5 5.3
  42 Ngũ Thị Vân 948 P39 5.0 5.0 4.0 6.0 20.0 5.0
  43 TBC 4.7 1.8 3.3 3.8 3.1 5.1 5.4 6.3
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓