Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > BÀI VIẾT TỔNG HỢP > TIN TỨC >

  Truy điệu các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Thái Lan và liệt sĩ Việt kiều Thái Lan hy sinh tại Việt Nam

  Chiều 2/4, tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Khonkaen – Thái Lan, Lễ truy điệu các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Thái Lan và liệt sĩ Việt kiều Thái Lan hy sinh trên chiến trường Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc vì sự nghiệp giải phóng đất nước đã diễn ra trọng thể, thiêng liêng và xúc động.  Lễ truy điệu diễn ra trọng thể, thiêng liêng và xúc động

  Tham dự Lễ truy điệu có Đoàn Công tác của Chính phủ Việt Nam do tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Trưởng Đoàn, ông Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khonkaen Trần Nguyên Trực, ông Cao Văn San - Chủ tịch lâm thời Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại 15 tỉnh Đông Bắc Thái Lan cùng thân nhân liệt sĩ và toàn thể cán bộ nhân viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen.  Danh sách các liệt sĩ được truy điệu

  1. Ông Đặng Thúc Hứa (Đảng viên, Thanh Chương-Nghệ An)

  2.Ông Cố Khôn (Đảng viên, Nam Đàn-Nghệ An)

  3. Ông Hải Đen (Đảng viên, Đức Thọ-Hà Tĩnh)
  4. Ông Võ Văn Đông (Đảng viên, Diễn Châu-Nghệ An)
  5. Ông Võ Văn Kiều (Đảng viên, Diễn Châu-Nghệ An)
  6. Ông Lê An Thuận (Chiến sĩ, Tĩnh Gia–Thanh Hóa)
  7. Ông Lê Văn Nhân (Chiến sĩ, Nọngkhai–Thái Lan)
  8. Ông Nguyễn Văn Hậu (Chiến sĩ, Quảng Trạch-Quảng Bình)
  9. Ông Nguyễn Văn Tiu (Chiến sĩ, Quảng Trạch-Quảng Bình)
  10. Ông Trần Văn Phúc (Chiến sĩ, Tiên Lữ-Hưng Yên)
  11. Ông Trần Văn Sáng (Chiến sĩ, Quảng Trạch-Quảng Bình)
  12. Ông Trần Văn Khăm (Cán bộ, Nakhon Phanom-Thái Lan)
  13. Ông Phan Văn Khăm (Cán bộ, Nọngkhai–Thái Lan)

   

  Lễ truy điệu nhằm tôn vinh, tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của 13 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

  Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn xúc động bày tỏ: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, các thế hệ Việt kiều Thái Lan đã thuỷ chung, son sắt, cùng đồng bào trong nước đấu tranh, âm thầm hy sinh tiền của và cả tính mạng vì sự nghiệp cao cả của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên công lao to lớn đó của bà con. Tổ quốc đời đời ghi ơn các liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước. Tại buổi lễ trang nghiêm và đầy xúc động này, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm phục và chia sẻ cùng thân nhân, gia quyến các liệt sĩ dù bao năm nay âm thầm chịu đựng đau thương mất mát, vẫn vượt lên phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và luôn hướng về quê hương. Chúng ta nguyện đoàn kết, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng phát triển giàu mạnh, người người được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

     Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn lên thắp hương tưởng niệm

     Lần lượt Việt kiều lên thắp hương tưởng niệm 

  Cùng chung cảm xúc của những người tham gia Lễ truy điệu, xúc động rơi nước mắt, bác Cao Văn San - Chủ tịch lâm thời Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ: Chúng tôi vô cùng cảm động được sự quan tâm và yêu thương của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân trong nước. Chúng tôi hiểu vì điều kiện khách quan, hôm nay chúng ta mới tổ chức Lễ truy điệu được cho các liệt sĩ. Đây là sự kiện lịch sử của Việt kiều Thái Lan. Chúng tôi nguyện cùng nhân dân trong nước phấn đấu xây dựng quê hương Việt Nam để không phụ công các liệt sĩ và các bậc tiền bối đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu.

  Sau Lễ truy điệu, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại 15 tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Ngày mai 3/4, Đoàn công tác tiếp tục tới Bangkok để trao huân huy chương cho bà con kiều bào tại đây.  Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm việc với Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan và các lãnh đạo Hội người Việt tại 15 tỉnh Đông Bắc Thái Lan

   

  Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khonkaen Trần Nguyên Trực chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các Hội người Việt

  Mai Chi


  Nhắn tin cho tác giả
  Hoàng Văn Linh @ 19:33 24/09/2011
  Số lượt xem: 1374
  Số lượt thích: 1 người (Thùy Chi)
   
  Gửi ý kiến