Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > HƯỚNG DẪN POST BÀI > ĐƯA PHẦN MỀM LÊN >

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA LÊN PHẦN MỀM HOẶC TỆP CÓ ĐUÔI (.EXE)

  Bạn có muốn share  phần mềm???

  Violet không cho bạn phép bạn đưa trực tiếp tệp có phần mở rộng là .EXE vậy phải làm sao??

  Bạn hãy thử làm theo chỉ dẫn sau đây:

  1.  Bạn nén File có đuôi .EXE hay một bộ phần mềm thành một File có đuôi .ZIP hoặc .RAR

  2.  Vào mục Phần mềm chọn phần mêm(Tiện ích, văn phòng, hay học tập..) chọn đưa (bài giảng lên ) rồi làm theo chỉ dẫn như hình sau.

  1_500
   

   Rồi tiếp tục 2

  Sau bước này bạn hãy đưa trỏ chuột về phía dưới rồi Click vào nut lệnh Lưu lại chờ trong giây lát là lúc nào có thông báo bài giảng của bạn được Upload thành công là OK.

  Chú ý nếu Violet thông báo phần mềm không hợp lệ thì bạn có thể nén lại File nhưng lúc này bạn phải nén kèm vào bộ phần mềm một file Powerpoint chẳng hạn. Rồi tiếp tục làm như chỉ dẫn phía trên. Chúc bạn thành công 


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thắng @ 16:33 10/04/2009
  Số lượt xem: 1713
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Với đoạn mã Javascript dưới đây, trang web của bạn sẽ “bắn pháo hoa” mỗi lần người dùng click chuột vào bất cứ nơi trên trang web của bạn !

  Hãy thử xem !

  <html>

  <HEAD>

  <title>Tin Hoc Nhu Com Binh Dan</title>

  <!-- Nguyen Truong Minh Chanh

  e-mail photo_thinhan@yahoo.com-->

  <!--Chen doan ma Javascript sau vao phan HEAD cua tran web-->

  <script language="JavaScript">

  var ver  = navigator.appVersion;

  var dom  = document.getElementById ? 1 : 0;

  var ie5  = (ver.indexOf("MSIE 5") > -1 && dom) ? 1 : 0;

  var n  = (document.layers);

  var ie = (document.all);

  var sparksAflyin = 0;

  var totalSparks = 0;

  var sparksOn = 1;

  function initMouseEvents() {

  document.onmousedown = mouseDown;

  if (n) document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE);

  }

  function mouseDown(e) {

  if (sparksOn) {

  var mousex = (n) ? e.pageX : event.x+document.body.scrollLeft;

  var mousey = (n) ? e.pageY : event.y+document.body.scrollTop;

  if (!sparksAflyin) {

  for (var k = 0; k <= 9; k++)

     eval('SHOW("sDiv'+k+'")');

  sparksAflyin = 1;

  totalSparks = 0;

  for(i = 0;i <= 9; i++)

  eval('moveTo('+i+',0,'+mousex+','+mousey+')');

        }

     }

  }

  function moveTo(i,j, mousex, mousey){

  if (j < eval('anim_'+i+'_x.length') ){

  var tempx = eval('anim_'+i+'_x[j]+mousex');

  var tempy = eval('anim_'+i+'_y[j]+mousey');

  if (ie) {

  if(tempy+30 > (document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop))

  tempy = document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop-30;

  if(tempx+30 > (document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft))

  tempx = document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft-30;

  eval('document.all.sDiv'+i+'.style.left = tempx;');

  eval('document.all.sDiv'+i+'.style.top  = tempy;');

  }

  if (n) {

  eval('document.layers.sDiv'+i+'.left = tempx;');

  eval('document.layers.sDiv'+i+'.top  = tempy;');

  }

  j++;

      setTimeout("moveTo("+i+","+j+","+mousex+","+mousey+")",50)

  }

  else {

  eval('HIDE("sDiv'+i+'")');

  totalSparks++;

  }

  if (totalSparks == 10) {

  sparksAflyin = 0;

  totalSparks  = 0;

     }

  }

  function SHOW(divName){

  if (document.all)

  eval('document.all.'+divName+'.style.visibility = "visible";');

  else if (document.layers)

  eval('document.layers["'+divName+'"].visibility = "visible";');

  }

  function HIDE(divName){

  if (document.all)

  eval('document.all.'+divName+'.style.visibility = "hidden";');

  else if (document.layers)

  eval('document.layers["'+divName+'"].visibility = "hide";');

  }

  anim_0_x=new Array(20,20,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0);

  anim_0_y=new Array(-20,-40,-60,-80,-60,-40,-20,0,20,40,60,80);

  anim_1_x=new Array(20,20,17,36,60,78,90,92,93,98,108,120,133,152,181);

  anim_1_y=new Array(-20,-20,-33,-38,-38,-27,-2,25,51,84,113,141,162,212,253);

  anim_2_x=new Array(20,20,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,18);

  anim_2_y=new Array(-20,-20,-33,-38,-38,-27,-2,25,51,84,113,141,162,212,253);

  anim_3_x=new Array(-20,-20,-2,-1,7,10,18,35,60,102,94,94,93,97,108,111,117,127);

  anim_3_y=new Array(-20,-25,-64,-89,-104,-150,-173,-197,-213,-199,-151,-101,-66,-17,27,87,140,189);

  anim_4_x=new Array(-20,-20,-10,-39,-30,-69,-64,-138,-154,-200,-181,-209,-191,-207,-203,-213,-202,-221,-211);

  anim_4_y=new Array(-20,-20,-28,-51,-79,-100,-135,-154,-193,-183,-149,-134,-89,-60,8,51,107,157,201);

  anim_5_x=new Array(-20,-29,-51,-72,-105,-133,-164,-189,-209,-229,-247,-270,-279,-282,-283,-283,-285,-286,-288);

  anim_5_y=new Array(-20,-55,-86,-116,-154,-183,-205,-217,-217,-198,-169,-120,-44,-8,40,87,144,190,248);

  anim_6_x=new Array(-20,-20,-7,14,44,79,143,186,217,226,234,244,250,259,265,274);

  anim_6_y=new Array(-20,-21,-72,-113,-139,-166,-188,-181,-126,-68,-3,54,134,187,215,257);

  anim_7_x=new Array(20,20,-3,-9,-13,-27,-33,-44,-54,-66,-77,-95,-107,-136,-150,-160,-164,-168,-171,-172,-172,-176,-175);

  anim_7_y=new Array(-20,-26,-43,-63,-89,-116,-145,-169,-201,-222,-240,-253,-254,-245,-220,-195,-160,-124,-81,-53,-26,19,68);

  anim_8_x=new Array(-20,20,-35,39,0,45,-1,24,-15,14,-20,35,-18,38,-11,16,49,64,81,93,100,103,109);

  anim_8_y=new Array(-20,-20,-32,-42,-62,-76,-89,-107,-132,-147,-173,-180,-192,-209,-236,-193,-119,-73,-24,51,95,130,188);

  anim_9_x=new Array(-20,-51,-89,-110,-165,-191,-228,-240,-259,-271,-277,-281,-287);

  anim_9_y=new Array(-20,-20,-35,-37,-34,-16,10,47,105,150,189,227,273);

  </script>

  </HEAD>

  <!--Chèn đoạn mã sau vào phần BODY của trang web-->

  <BODY onLoad="initMouseEvents()">

  <div id="sparks">

  <div id="sDiv0" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="red">.</font></div>

  <div id="sDiv1" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="yellow">.</font></div>

  <div id="sDiv2" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="blue">.</font></div>

  <div id="sDiv3" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="red">.</font></div>

  <div id="sDiv4" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="orange">.</font></div>

  <div id="sDiv5" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="white">.</font></div>

  <div id="sDiv6" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="green">.</font></div>

  <div id="sDiv7" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="skyblue">.</font></div>

  <div id="sDiv8" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="yellow">.</font></div>

  <div id="sDiv9" style="position:absolute; visibility: hidden;"><font face="arial black" color="white">.</font></div>

  </div>

  </body>

  </html>

  chúc thành công

  Sưu tầm

   
  Gửi ý kiến