Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > ĐÓNG GÓP Ý KIẾN >

  Gửi Nhân(Bình)

  Có vợ rối mà vẫn thích tán gái... Nhân vẫn là Nhân - bái phục(mà dịp này dịch tiếng anh trôi chảy ghê)

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Đặng Công Đồng @ 12:58 10/06/2009
  Số lượt xem: 4308
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Nguyễn Danh Nhân - 12A - K21 - ĐTH

  tác giả của câu danh ngôn:

  Trèo lên cây khế cao cao

  Nhìn xuống kinh bỏ mẹ 

  Avatar
  khâm phục
  Avatar
  khâm phục Hương là ai vậy? anh Danh Nhân nếu không tán được để em.
  Avatar
  Anh Đông có cô em xinh quá nhỉ. thế mất bao nhiêu bimbim để tán rồi
  No_avatar
  Các cao thủ tán gái lớp 12A gồm: Danh Nhân, Công Đồng, Đình Trường, Văn Quảng. Thành tích trong quá khứ: một buổi chiều sau khi đi học thêm cua đc 5 phụ huynh (còn e nó thì vẫn lắc đầu).
  Avatar
  Nhân Bình chỉ giỏi lừa con gái nhà lành thôj.Đồng Bảo giỏi hơn nhiều.Tán Hằng Hảo 5 năm mới đổ. ha ha...Tuyệt
  Avatar
  Nam Tang Gu là thằng lào ?Cute smiley
  Avatar

  Nước mắt chia tay thời áo trắng

  Nắng, nóng bồng bềnh với những tiếng nấc nghẹn ngào trong giây phút đầy nước mắt.
  Thời là những năm tháng đẹp nhất của mỗi đời người. Ai cũng từng nôn nao, mong đợi ngày khai trường hay luyến lưu, bịn rịn lúc . Nhưng để lại trong mỗi con người dư âm xao xuyến,
  khó quên nhất phải nhắc đến buổi lễ ra trường của khối 12.
  Trong buổi nhiều ấy, cũng những gương mặt quen thuộc mà sao thân thương đến thế! Nỗi buồn man mác vương trên mắt, trên môi, quyện trong giọng nói, nụ cười. Những dòng lưu bút ghi vội vài câu chúc ngô nghê, đôi ba nét vẽ mộc mạc… mãi giữ cho các bạn tuổi học trò.

  090525163506-118-191

  Cậu bạn này vừa viết mấy dòng cho bạn bè mà nước mắt cứ rơi… không kịp vuốt!

  090525163506-365-337

  090525163506-304-326

  090525163506-881-490

  Để tớ lau nước mắt cho cậu!

  090525163506-977-535 Ai bảo con gái mau nước mắt hơn con trai?

  090525163506-212-750

  090525163506-406-215 Các bạn trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đầy nước mắt trong ngày .

  Buổi liên hoan đã tan mà những giọt nước mắt, những cái siết tay, những ánh nến lung linh còn in đậm trong tâm hồn. Thời gian vẫn cứ trôi, cứ trôi… Mỗi năm, một thế hệ học trò rời xa mái trường trung học thân yêu, nhưng chắc chắn mỗi người vẫn ấp ủ trong tim mình những đẹp của một thời áo trắng dấu yêu.

  090525163506-361-107 Tên ngôi trường thân thương còn in mãi trong lòng mỗi như một cách biểu lộ sự luyến tiếc của các bạn mái trường Lê Qúy Đôn (TPHCM).

  090525163506-449-212

  090525163506-62-154 Cùng chung tay thắp nến. Trong ánh nến ấy, chứa đựng những đã qua, và những hoài bão mà các bạn trẻ sẽ bước đi

  Avatar
  Một cơn mưa đổ ập... một cánh phượng hồng rơi ... bất chợt ta nhận ra hè về. Có một thời áo trắng ta náo nức đợi hè, có một thời mực tím chân rộn theo tiếng ve ... Vậy mà nay hè đến tự bao giờ mà lòng người hờ hững, trong cái nắng chang chang của Sài Gòn, hè trở nên xa lạ ?... Để rồi, một hôm có tiếng ve vang lên trong kẽ lá của con đường rợp bóng cây gần dinh Độc Lập bỗng chợt nhận ra hè vẫn ngự trong lòng. Ôi, hè như cố nhân xưa ... Nhớ.... xa rồi ... nhưng vẫn quẩn đâu đây ...  Có cánh phượng hồng rơi xuống phía sau lưng ...
  Avatar

  Nôn nao phượng nở

  IMG_1209 by you.

  Tháng 5 về, tháng 5 thao thức và day dứt. Thao thức vì khi ta là học trò, ta lưu luyến đi qua tháng 5 và  ta sẽ trưởng thành hơn, ta sẽ được bước sang một thế giới khác, cánh cửa khác rộng lớn và gian truân hơn nhiều. Day dứt vì ta phải chia tay những điều bé bỏng, thơ ngây, chia tay những ánh mắt trộm nhìn, những dòng thơ viết vội vàng nhét vội vào tay… người khác,  những bông hoa phượng đỏ được ép trong vở học trò. Tháng 5 là tháng chứng kiến nhiều cuộc chia ly của tuổi học trò, những cuộc chia ly lưu luyến và bịn rịn…

  IMG_1212 by you.

  Khi ta trưởng thành, ta mướt mải bơi ở biển lớn nhưng khi tháng 5 ùa về, phượng vĩ đỏ rực và bằng lăng tím ngắt thì ta có chợt giật mình khi nhớ về những mùa phượng vĩ ta đã đi qua không? Hơi thở của tháng 5, không khí của tháng 5 khiến ta nhớ lại những người bạn cũ, những tiếng trống rộn rã của chiếc trống già, những góc sân trường đỏ rực với tíu tít là những màu áo trắng, những nụ cười giòn tan không lo nghĩ. Phượng đỏ kia rồi, ta lại chợt nhớ tới vị chua chua của lõi dứa được bán ở cổng trường và cái lưỡi rát đỏ vì… lõi dứa.

  IMG_1210 by you.

  Phượng nở đỏ rực, trong đầu ta bỗng vang lên những tiếng ve râm ran trong bản hợp xướng mùa hè nóng bỏng, những lời giảng của thầy cô dành cho lũ trò nhỏ dễ thương… Những bài thơ về hoa phượng, về mùa hè được lũ học trò đồng cảm chép tràn lan trong sổ thơ, trên mặt bàn, mặt ghế để lưu giữ chút gì đó (hoặc ai đó sẽ nghĩ là phá hoại he he…)… ôi Phượng nở đỏ rực khiến ta nao lòng ghê gớm.

  cat xen by you.

  Bản thân ta sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian ấy với những hình ảnh ngọt ngào, sống động của thủa học trò, là lũ con gái mặc áo dài trắng thướt tha đạp xe trên đường Thanh Niên với những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng do bọn con trai hái tặng. Cho đến giờ những cánh hoa phượng vẫn ngời lên sắc đỏ thẫm, ta vẫn nhìn thấy nhiều những tà áo trắng vô tư bay bay trong nắng, gió của tháng 5… Ai cũng đều biết rồi thời gian cũng khiến cho ta phải chia tay với một khoảng thời gian êm đềm với những kỷ niệm của một thời ngây thơ, vụng dại…

  Phượng ơi…IMG_1208 by you.

  IMG_1213 by you.

   
  Gửi ý kiến