Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > THỦ THUẬT MÁY TÍNH >

  Cài đặt Windows XP trên Laptop sử dụng ổ cứng SATA

  924815
  Việc cài WinXP trên các máy labtop (HP dòng dv2000 trở về sau hoặc là các dòng máy mới hiện nay) thì đều hiểu cảm giác của tôi như thế nào :d . Khi bạn boot bằng đĩa CD WinXp từ Dos nhưng luôn luôn được thông báo là không thể tìm thấy bất kỳ harddisk nào (mặc dù đã clear sạch sẽ, đã chia lại partion và có thể format, copy data thoải mái trong DOS...). Lý do chính của vấn đề này thực ra là do những máy laptop mới này không hổ trợ chuấn IDE cho harddisk như những dòng máy cũ, mà nó chỉ hổ trợ chuẩn SATA thôi, vì thế chúng ta cần một đĩa CD WinXP boot có hổ trợ SATA. Sau đây là các bước để tiến hành việc tạo ra đĩa CD đã đề cập.

  1. Chuẩn bị

  1.1. Bộ cài Windows: Chọn một đĩa cài Windows ưng ý nhất (service pack mấy cũng được), Copy toàn bộ nội dung đĩa cài ra một thư mục trong ổ cứng (trong ví dụ này là thư mục c:\SetupWin)

  1.2. Phần mềm nlite: Download tại địa chỉ http://www.nliteos.com/
  Đây là phần mềm cho phép chỉnh sửa bộ cài Windows, thêm thắt một vài Driver cần thiết, xóa bỏ một vài Driver không cần thiết, thay đổi thông số cài đặt... Trong bài viết chỉ hướng dẫn cách Add Driver để bộ cài Windows có thể hoạt động trên ổ cứng SATA, các thông số khác mọi người có thể tự "vọc" nếu thích http://www.handheld.com.vn/forum/images/smilies/smile.gif


  1.3. Download và cài đặt .NET Framework 2.0 tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en, là Framework để nlite có thể hoạt động

  1.4. Phần mềm Ultra ISO: Download và cài đặt tại địa chỉ: http://www.ezbsystems.com/ultraiso/

  Thật ra đối với tôi chỉ sử dụng phần mềm này chỉ để trích xuất từ file driver hỗ trợ SATA mà không cần dùng FDD

  1.5. Phần mềm WinRar: Download và cài đặt tại địa chỉ: http://www.download.com/3000-2250-10007677.html

  1.6. Chuẩn bị driver SATA: Một số trường hợp phần mềm này sẵn có trên ổ C như Sony - Dell. Trường hợp không có sẵn Driver, Download tại http://downloadcenter.intel.com/T8Cl...10611〈=eng

  Lưu ý: Phần driver ở trên chỉ hỗ trợ cho1 vài dòng laptop thôi, tốt nhất bạn hãy lên trang web của hãng sản xuất download driver của dòng sản phẩm nào mình đang cần (vd: mình download driver Intel SATA AHCI Controller Driver dùng cho máy HP dv2000 hổ trợ WinXP)

  2. Sử dụng Winrar và Ultra ISO để tách driver từ file f6flpy32_57.zip

  2.1. Giải nén file f6flpy32_57.zip

  2.2. Trong Windows Explorer, chuột phải vào file F6flpy32.exe, chọn Extract Here. Xuất hiện file temp.IMA

  2.3. Khởi động Ultra ISO, chọn Open. Browse đến file temp.IMA

  2.4. Trong Menu bên phải, chọn tất cả các file rồi chuột phải chọn Extract to

  Chọn đường dẫn tới thư mục để lưu Driver.

  3. Tiến hành

  3.1. Chạy phần mềm nlite, chọn Next.
  Chọn đường dẫn đến thư mục c:\SetupWin

  Chọn Next 2 lần.

  3.2. Trong màn hình chọn thao tác, chọn Driver và Bootable ISO

  Chọn Next

  3.3. Trong màn hình Add Driver, chọn Insert, Multiple Driver Folder. Browse để Folder chứa Driver, chọn OK. Chọn All, OK.

  3.4. Trong màn hình chọn Driver, chọn Text Mode. Select toàn bộ Driver và chọn OK

  Chọn Next, Yes để tiến hành quá trình Add Driver. Chọn Next để hoàn tất quá trình Add Driver.

  3.5. Cuối cùng, chọn Make ISO để tạo file ISO nhằm phục vụ quá trình Burn đía CD cài đặt.

  Chọn đường dẫn, đặt tên file rồi chọn Save.

  3.6. Trong Windows Explorer, chuột phải vào file ISO mới được tạo. Chọn Ultra ISO, Burn to Disk... rồi theo các bước để ghi đĩa cài đặt Windows.

  * Lưu ý:

  - Một số phần mềm sử dụng trong quá trình tạo đĩa là những phần mềm thương mại hóa. Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền đề nghị PM, không bàn trực tiếp trên diễn đàn.
  - Cài đặt Winrar trước, cài đặt Ultra ISO sau.
  - Driver download từ site của HP, nhưng dùng được cho mọi dòng máy.
  - Ngoài 2 tính năng của nlite được trình bày trong bài viết là Add Driver và Creat Bootable ISO, bạn có thể nghịch thêm một số tính năng khác. Hữu ích và rất đơn giản.


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thắng @ 16:04 19/04/2009
  Số lượt xem: 1723
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến