Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > ĐỌC TRUYỆN > TRUYỆN NGẮN >

  Anh không có lỗi

  Anh không có lỗi

                                               My Lan

    Cu Trí mếu máo chạy từ ngoài ngõ về ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa kể lể :
  Mẹ ơi, bọn thằng Hà nó gọi con là thằng "chí Phèo", hu hu hu. Chúng nó bảo con không phải là con của mẹ... hu hu hu,..

  - Thôi nín đi, nín đi con, các bạn ấy đùa ấy mà, con không phải là con trai của mẹ thì là con ai cơ chứ?

     Chúng nó bảo mẹ nhặt được con ở ngoài lò gạch ấy, hu hu hu... Con ứ thích tên là Trí đâu, ngày nào chúng nó cũng trêu con.
     
     Ðể mai mẹ thưa cô giáo, cô sẽ phạt bạn nào hay trêu con. Thôi nín đi, con trai ngoan của mẹ nào, rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm nhé!

     - Vâng ạ!

     Nhìn thằng bé ngoan ngoãn đi rửa mặt, chị băn khoăn tự hỏi : không biết sao bọn trẻ lại biết cu Trí không phảị là con đẻ của chị... và ai đã bịa ra cái tình tiết quái ác "nhặt được ở ngoài lò gạch" để trêu chọc thằng bé vậy?

     Ðúng là cu Trí không phải là con đẻ của chị, nhưng không phải chị đã nhặt được nó ở ngoài lò gạch. Câu chuyện về thằng cu Trí là một trang bí mật trong cuộc đời chị mà cho tới nay chị vẫn giấu kín. Chị nghĩ đó là điều cần thiết để giữ trọn niềm hạnh phúc cho người chồng mà chị yêu quý suốt đời? 

  ... Chị đã chờ đợi thuỷ chung suốt tám năm anh đi đánh Mỹ ở chiến trường miền Ðông Nam Bộ. Khi giải phóng miền Nam, anh trở về thì họ đã ở ngoài tuổi ba mươi và mới sinh con đầu lòng. Nhưng thật đau đớn, đứa con làm họ mong chờ với bao hy vọng lại chỉ là một quái thai!
  Vì yêu thương chồng, không muốn anh phải đau khổ, thất vọng, chị đã đề nghị với các bác sĩ không cho ai biết sự thật phũ phàng đó. Cũng may là khi chị sinh con, anh đang làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Cam-pu-chia. Khi viết thư báo tin cho chồng, chị nói là do trở dạ lâu nên con bị ngạt không cứu được. Anh rất đau buồn, nhưng vẫn hy vọng rồi họ sẽ có đứa con như mong muốn. Vậy mà mãi đến bẩy năm sau khi anh chuyển ngành công tác tại một xí nghiệp gần nhà, chị mới sinh lần thứ hai. Lần này chị đã bốn mươi tuổi nên đẻ khó, phải mổ, nhưng hai anh chị đều rất vui mừng vì họ đã có một cậu con trai rất kháu, nặng những ba cân hai. Lúc ấy chị rất sung sướng, tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trần gian!...

     Rồi một hôm, cô bác sĩ sản khoa - người bạn thân nhất của chị - đến chào tạm biệt chị để đi công tác nước ngoài. Hai người bạn tri kỷ "dốc bầu tâm sự" rất vui vẻ , cởi mở và cô bác sĩ bảo :

     - Mình nghĩ là cậu không nên đẻ nữa...

     Chị cười rất tươi :

     - Không đẻ nữa là thế nào, ông xã nhà mình đang gạ trong năm nay sẽ đẻ thêm cô con gái nữa đấy!

     Thật trần đời có một người yêu quý con như anh ấy? Cậu biết không, anh ấy còn bảo, bây giờ nếu có ai đòi đổi thằng cu Trí lấy cục vàng nặng bằng nó, anh ấy cũng chả thèm! Ghê chưa? ừ kể có thêm một đứa con gái nữa cũng hay, nhưng riêng với cậu thì mình khuyên chân tình đấy, hãy nghe mình...

     - Nhưng vì sao cơ chứ, hay là mình già rồi thì không nên đẻ nữa?

     - Không, không hẳn là như vậy. Mình nói điều này chỉ mình cậu biết thôi, mà phải bình tĩnh đấy, có hứa không nào?

     - Ôi, cậu làm mình hồi hộp đến chết đi được. ừ, thì xin hứa!

     Lẽ ra không nên nói, nhưng vì mình sắp đi xa, nên không thể không nói với cậu. Thế cậu có biết vì sao lần đầu cậu sinh lại như vậy không?

     - À có lẽ khi có thai mình ốm nên uống thuốc linh tinh....

     - Cậu tin chắc như vậy ư? Không phải vậy đâu.
     Các bác sĩ sau khi xét nghiệm đã kết luận, trường hợp của cậu là do chồng cậu bị nhiễm chất độc điôxin ở chiến trường miền Nam...

     - Ôi! Thật vậy sao? Nhưng...

     - Chắc cậu muốn nói về thằng cu Trí phải không?

     - Ðúng vậy...

     - Nó đâu phải con của cậu!

     - Trời ơi! Lẽ nào nó không phải là con của tôi? 

     - Hôm ấy, các bác sĩ mổ cho cậu đã lấy ra một cái thai giống như lần trước, mình nhìn nó đã ngất xỉu đi vì sợ hãi...

     Chị bỗng khóc nấc lên.

     - Lẽ nào đời tôi lại bất hạnh đến thế nào? Vậy mà lần trước tôi cứ tưởng là lỗl tại mình... Trời ơi!. 

     Bình tĩnh lại đi, cậu đã hứa rồi cơ mà!

     Vậy thì thằng bé ấy ở đâu ra?

     - Ðêm hôm trước có một cô gái trẻ đến bệnh viện một mình. Ðẻ xong cô ta được đưa về phòng sản phụ, còn đứa con trai đưa sang phòng nhi theo quy định của Viện. Sáng hôm sau đến giờ cho con bú thì không thấy cô ta đâu nữa, chỉ thấy dưới gối một mảnh giấy vỏ bao thuốc lá ghi mấy chứ : "Em lỡ lầm, không có điều kiện nuôi con. Xin các bác sĩ cứu giúp cháu bé , em xin chịu ơn suốt đời...". Các bác sĩ đã biết rõ hoàn cảnh của cậu và yêu cầu mọi người hãy giữ kín chuyện này. Sự thật là như vậy. Ðến hôm nay, đã hơn một năm trôi qua rồi, mọi sự đều tốt đẹp gia đình cậu sống hạnh phúc. Vậy là tốt lắm. Những người thầy thuốc cũng chỉ mong có thế. Mình chỉ muốn khuyên cậu phải chú ý dùng biện pháp, đừng có thai nữa bởi vì cậu sẽ không bao giờ có được một đứa con nguyên vẹn với anh ấy đâu. Nói ra với cậu điều này thật tàn nhẫn, nhưng đó là lương tâm, là trách nhiệm người thầy thuốc để tránh cho cậu nỗi đau khổ. Hãy hiểu cho mình, mình chỉ muốn mọi điều tốt đẹp cho cậu thôi!

     Mình hiểu và rất biết ơn cậu và các bác sĩ đã làm việc đó... Chỉ có điều xin đừng ai tiết lộ cho anh ấy biết, một mình mình đau khổ là đã đủ rồi...

     Chị đã hết sức gắng gượng để không đổ sụp xuống trước sự thực đau đớn này. Chị hiểu rằng, hạnh phúc hôm nay chị có được là nhờ tấm lòng nhân hậu của những người thầy thuốc, chị phải ra sức vun đắp cho cái gia đình nhỏ của mình luôn được vui vẻ đầm ấm.

     Anh tỏ ra mãn nguyện vì có đứa con trai khôi ngô, khoẻ mạnh mà anh yêu quý nó hơn mọi thứ ở trên đời. Mỗi khi rảnh việc, anh thường "kiệu" cu Trí trên vai đưa nó đi chơi quanh xóm. Hễ ai khen thằng bé khoẻ, đẹp trai như tranh, anh lại cười nói vui :

     Khoẻ như con nhà lính mà lại! Tớ là tớ bác bỏ cái thuyết "cha già con cọc" của thiên hạ đấy!

     Suốt mấy chục năm chinh chiến, cuộc đời anh phải trải qua bao gian nan, vất vả, giờ được về công tác gần nhà, quấn quýt bên vợ con và bằng lòng với những gì anh đang có trong tay. Hạnh phúc của người lính thật là giản dị. Anh chẳng còn mong gì hơn thế? Và cuộc sống cứ bình lặng trôi qua theo năm tháng. Ðôi khi chị cứ lẩn thẩn tự hỏi : Có phải là chị đã lừa dối anh, như lần đầu chị giấu anh sự thật về đứa con không nên người - lần ấy chị vẫn tưởng là lỗi tại chị. Còn lần thứ hai phải mổ nên chị không biết về sự thật, chỉ biết là khi tỉnh dậy, các bác sĩ đã báo cho chị biết đã sinh con trai! Chị đâu có ngờ chiến tranh đã cướp đi vĩnh viễn của anh cái khả năng và hạnh phúc làm cha của những đứa con bình thường. Hiểu theo một kiểu nào đó thì đúng là anh đã sống yên vui hạnh phúc trong sự day dứt của chị. Nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, sự bí mật này được khám phá và anh sẽ đau khổ như thế nào? Cái gia đình bé nhỏ này sẽ ra sao? Trên đời này liệu có bí mật nào chôn vùi mãi mãi được không? Chị luôn ám ảnh bởi mặc cảm rằng chị đã lừa dối chồng, nhưng chị không thể nói lên sự thật đau lòng đó, vì chị rất yêu anh. Trong tâm trạng ấy, chị càng ra sức vun vén và càng nỗ lực có thể của mình để anh luôn cảm thấy sự ngọt ngào của hạnh phúc, cho dù chị phải chịu muôn vàn đắng cay âm thầm. Ôi, giá như anh biết được rằng chị yêu anh đến chừng nào!

     "... Ai gây nỗi bất hạnh này? Em không oán trách anh đâu, em hiểu rằng anh không có lỗi, mà chính là tội ác của chiến tranh!

     ... Nếu người có thể gọi đó là sự lừa dối thì em đã lừa dối anh, hãy tha thứ cho em! Em không phải là kẻ lừa dối. Tất cả chỉ vì em yêu anh!...."

     Ðã bao lần chị thầm nghĩ như vậy khi nép mình trong vòng tay âu yếm của anh!


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Văn Thắng @ 11:24 15/05/2009
  Số lượt xem: 1248
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến