Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tốp 50 học sinh giỏi tỉnh Nghệ an môn vật lý 12nămhọc 2009-2010

  1 ) nguyễn hữu thiết THPT Bắc Yên Thành 18.75 Giải nhất 2 )nguyễn văn sơn THPT Phan Bội Châu 18.00 Giải nhất 3) cao sỹ phước THPT Phan Bội Châu 17.75 Giải nhì 4 )nguyễn văn thân THPT Huỳnh Thúc Kháng 17.00 Giải nhì 5 )nguyễn trung thành Chuyên Toán ĐH Vinh 17.00 Giải nhì 6) nguyễn văn tuyến THPT Thanh Chương 3 16.75 Giải nhì 7 )nguyễn bá tuấn anh THPT Phan Bội Châu 16.50 Giải nhì 8 ) bùi hải đăng THPT Huỳnh Thúc Kháng 16.50 Giải...

  Đọc Để Tham Khảo

  Hai kẻ đốn mạt (Dân trí) - Lâm và Nam là đôi bạn thân từ dưới quê khi còn chung trường. Cả hai cùng đỗ đại học. Nam nhanh nhẹn, có phần giảo hoạt. Lâm hiền lành, ít nói. Cả hai đều chăm chỉ nên kết quả học tập khá tốt sau khi ra trường. Hình chỉ có tính chất minh họa. Lâm may mắn vào làm việc trong một công ty liên doanh nước ngoài. Nam lận đận đến nửa năm cũng được vào một công ty xuất nhập...

  Thành viên lớp A( 2007-2010)- GVCN Nguyễn Phương Kháng.

  1374708 đây là tía nhà em -papa Nguyến Phương Kháng... Và phu nhân....Snow Tormorow Black ( Thầy Hiền bảo thế)...^^ Và sau đây là các thành viên.... Lớp trưởng Trần Đức Chiến.. Bì thư - Trần Thu Trang.... Phó Văn thể - Trần Thị Minh Nguyệt....( Tomboy) Phó Lao Động - Võ Văn Đoàn... Tổ trưởng tổ 1: Lê Hải Châu.... Tổ trưởng tổ 2: Hoàng Văn Khoa( bên phải ) và Nguyễn Đình Trọng ( bên trái) Nguyễn Hữu văn ( trước ) và tổ trưởng tổ 4 (...

  Hãy cảm ơn !

  1659414 - Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu. - Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao? - Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không? - Hãy cảm ơn vì bạn còn...

  Ba điều giá trị

  1659401 * Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: - Thời gian - Lời nói - Cơ hội * Ba điều trong đời không được đánh mất: - Sự thanh thản - Hy vọng - Lòng trung thực * Ba thứ có giá trị nhất trong đời: - Tình yêu - Lòng tự tin - Bạn bè * Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: - Giấc mơ - Thành công - Tài sản * Ba điều làm nên giá trị một...

  Tình thầy trò mãi thiêng liêng

  1618445 Tình thầy trò mãi mãi thiêng liêng (VnMedia) - Cho dù cuộc sống vật chất của cơ chế thị trường ngày nay có làm cho giá trị đạo đức có nhiều thay đổi, nhưng với nhiều người, nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, tình nghĩa thầy trò đối họ vẫn hết sức thiêng liêng… Về với người thầy xưa… Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 20/11 là ông Đạt (nguyên là chuyên viên vụ tổ chức cán bộ của Bộ Thủy sản) và mấy người bạn tuổi đã...

  Xứ Nghệ

  1449642 Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ Tiếng xe lăn khó nhọc dọc miền đồi Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển Bụi con đường đất đỏ , thấm mồ hôi Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn , khắc khổ Tựa vai vào vách núi đỡ thiên tai Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt Cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài Tiếng mộc mạc nhận ra người xứ Nghệ Đi muôn nơi giọng nói vẫn quê nhà Bền chí lớn chịu nhọc nhằn lam lũ...

  DIỄN ĐÀN SÂN CHƠI

  1422602 Mọi người có thể nói đùa nhau thì vui , nhưng theo tui thì không nên chửi nhau.... em út nói đúng lắm đó. mà Nam tang gu nhiều tiền thì gửi cho tui với!...

  Chuyên đề mới (hot): "ĐẶNG CÔNG ĐỒNG, Ngày ấy....bây giờ"

  1420395 Mọi người cho ý kiến, phải liệt kê được những điều mà thời học trò còn CHƯA LÀM ĐƯỢC sau này làm được nha (tất nhiên là trong lĩnh vực ấy ấy thôi nha)....

  Góc Nhìn Khách Quan

  1418859 Nhiều người ở nơi khác họ bảo rằng: "Người Thanh Chương chịu khổ được nhưng không chịu khó được" nên mới thích món nhút(Trồng một lần dùng nhiều đời, làm một trịnh ăn cả năm). Chúng ta là người Thanh Chương chúng ta nghĩ thế nào? lí do đó mà mình nghĩ chúng ta không nên tự hào quá nhiều về món nhút...

  em có ý kiến đóng góp với anh Đồng

  1416836 anh Đồng có quan điểm rất hay, em ủng hộ, nhưng anh không sợ mọi người bảo anh là người quên cả quê hương, quên cả tuổi thơ êm đềm, quên món nhút làm anh khôn lớn ah. . .Như thế tàn nhẫn không anh...

  Lớp 12A-K21 nói phét

  1416709 12A-K21 ơi, nào mình cùng lên mạng, nào mình cùng vào diễn đàn, nào mình cùng.... nói phét cho vui !!!!...

  Warning 1: Gửi Trang và những ai quan tâm

  1416788 Nhút đã đi vào câu ca của mỗi chúng ta, là niềm tự hào khi mỗi ai trong chúng ta kể với bạn bè nơi khác nhưng là nỗi sợ hãi đối với rất nhiều người trong đó có tôi, mọi người thử nghĩ xem nếu thỉnh thoảng ăn nhút thì có ngon thật nhưng nếu ngày lại ngày đối mặt với nhút,buổi sáng trước lúc đi học cơm với nhút, trưa đạp xe cả chục cây số về lại cơm và nhút, chiều lại tiếp tục như vậy, phát...

  Thanh Chương quê tôi

  1415411 Tuy Thanh Chương là 1 vùng đất thuộc huyện miền núi , nhưng ở vùng đất này ko thiếu đặc sản . Hầu hết các sản vật quê tôi đều gắn liền với nông nghiệp và vườn đồi của thổ nhưỡng miền núi trung du. Người các nơi vẫn thường nghe câu thành ngữ : "Nhút Thanh Chương , tương Nam Đàn" . Ngoài ra còn có các đặc sản khác đã đi vào các câu ca dao ,...

  Warning

  1381113 Nhut . . . ko nen tu hao nhieu, ko co cai khac thi moi an nhut thoi, neu tu hao ve no nhieu qua thi Thanh Chuong mai van la Thanh Chuong(Trong toan cay mit)...

  Trường Đặng Thúc Hứa những con số biết nói năm học 2007-2008

  827253 TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA QUA DỮ LIỆU ỐNG KÍNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008. Nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trung tâm của các trường học trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân. Những năm gần đây nội dung trên đã được các cuộc họp Hội đồng nhân dân và ngành giáo dục các cấp đặt lên bàn nghị sự để tìm ra các nguyên nhân và giải pháp. Bằng kết quả các kỳ thi TNTHPT, học sinh giỏi cuối cấp...