Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA LÊN PHẦN MỀM HOẶC TỆP CÓ ĐUÔI (.EXE)

  893806 Bạn có muốn share phần mềm??? Violet không cho bạn phép bạn đưa trực tiếp tệp có phần mở rộng là .EXE vậy phải làm sao?? Bạn hãy thử làm theo chỉ dẫn sau đây: 1. Bạn nén File có đuôi .EXE hay một bộ phần mềm thành một File có đuôi .ZIP hoặc .RAR 2. Vào mục Phần mềm chọn phần mêm(Tiện ích, văn phòng, hay học tập..) chọn đưa (bài giảng lên ) rồi làm theo chỉ dẫn như hình sau. Rồi tiếp tục...

  ĐÁP ÁN MÔN TOÁN ( THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI ĐH-CĐ LẦN THỨ I- TRƯỜNG ĐTH)

  855501 Các bạn tham gia kì thi không cần đăng kí thành viên, hãy click chuột vào một trong hai link sau để download về máy : 1. Bản PDF : 2. Bản Word : Nếu các bạn chỉ muốn xem mà không download hãy click vào link sau : Chúc các thí sinh về dự thi tại trường THPT Đặng Thúc Hứa đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. ...

  Những đính chính của đề thi thử ĐH-CĐ môn vật lý lần 1(2009)

  855125 Các đồng nghiệp và các em học sinh thân mến . Do sơ suất Tôi đã đưa đáp án và đề lên chưa đủ trọn tất cả các mã đề , lỗi phông chư. Nay tôi đã nén tất cả các mã đề và đáp án đầy đủ vào 1 fine. các bạn download về giải nén được kết quả chính xác và đầy đủ. TIA TỬ NGOẠI PHÁT RA MẠNH NHẤT Ở HỒ QUANG ĐIỆN Nếu có vấn đề chưa rõ Xin liên hệ qua số ĐT 0987469269.Xin cảmơnn...

  Những lưu ý khi làm bài thi trắc nghiêm.

  855287 Trong khi chấm bài làm của học sinh dự thi thử ĐH-CĐ .Tôi thấy các em học sinh còn mắc các lỗi sau: 1. Quên không ghi mã đề thi 2. Không ghi tên mình lên bài làm 3. Không ghi số báo danh của mình. 4. Tô hai kết quả đúng cùng một câu( sẽ bị loại kết quả câu đó) 5.Tô thừa ra ngoài các vòng tròn quy định.( Nếu máy chấm thì bị chấm đúp thành hai kết quả đúng cũng bị loại câu đó ) 6....

  BA ĐIỂM MỚI TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2009

  850267 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 có 3 điểm mới. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là lớp 12. Dù thi theo cụm, chấm chéo nhưng HS phúc khảo bài thi vẫn nộp đơn tại trường. Thi tốt nghiệp THPT năm 2008. Ảnh: Bảo Anh Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long vừa ký ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp năm 2009 sẽ có một số thay đổi...

  Các quý thầy cô và các bạn vui lòng đọc kĩ trước khi viết bài !

  833309 Để mọi người tiện theo dõi, cũng như Admin ( Nguyễn Văn Thắng ) dễ quản lý. Kính mong thầy cô và các bạn đưa nhưng thông tin của mình vào đúng topic (hình vẽ ) Xin chân thành cảm ơn ! ...

  Hãy trình duyệt bằng Mozilla Firefox 3.0.1 khi gặp lỗi trên Violet.

  832584 Liên kết để bạn tải xuống máy: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ Chú ý: Nếu có vấn đề trong quá trình tải xuống máy bạn có thể: *Thử tải lại bằng liên kết thay thế: http://www.download.com/Mozilla-Firefox/3000-2356_4-10865521.html *Hoặc cấu hình lại máy tính của bạn (Với một số phiên bản Windows, có thể đã được cấu hình để chặn lại quá trình download của bạn.) Giới thiệu Trước khi đưa Firefox 3.0 lên máy chủ cho phép tất cả mọi người download, Mozilla phải ngăn chặn những...

  Đăng kí thành viên trang riêng chỉ bằng 1cú nhấp chuột !

  832560 ( dành cho những người chưa biết, biết roài thì thôi.. ) Khi các bạn đã là thành viên của bất cứ trang riêng nào của Violet, và khi chúng ta lang thang trên Violet, sẽ thấy dòng chữ :"gia nhập trang này" Tuy nhiên dòng chữ này mờ đi khi banner có màu đen :Vì vậy chúng ta chịu khó 1tý vậy VD : Nếu vẫn gặp lỗi khi đăng kí hoặc viết bài hãy xem bài viết ở đây : ...

  Dành cho những người chưa được xác thực !

  829904 Xem hình vẽ, nếu không hiểu để lại ý kiến. ...

  Thắc mắc khi bạn không gửi được giáo án, đề thi, tư liệu lên diễn đàn.

  830247 Khi bạn muốn đưa tư liệu, giáo án, bài giảng... lên diễn đàn nhưng gặp lỗi sau : Nghĩa là bạn cần vào các thư mục con bên trong Room đó (hình vẽ ) Nếu còn gì thắc mắc hãy để lại lời nhăn !...

  Làm gì khi Violet không hỗ trợ kiểu file ?

  830024 Bạn đã bao giờ gặp tình huống này chưa ? Mặc dù bạn đã nén thành file Zip or Rar nhưng bạn vẫn không đưa lên thư viện được Bạn có thể đưa bất cứ thứ gì từ máy tính của bạn lên, nhưng thư mục chứa nó phải có định dạng là giáo án (hình vẽ ) Sau khi nén bạn hãy bỏ vào file nén đó 1file dạng Word ( rứa là bạn có thể đưa bất cứ thứ gì lên Web site của bạn ) Hãy đến...

  Khắc phục lỗi khi tạo bài viết mới !

  829986 Khi mọi người đến WSite bằng đường link : dangthuchua.tk Sẽ có thể xuất hiện lỗi sau : lỗi này do 2nhà cung cấp là : dot.tk và violet.vn không hợp tác làm ăn . Để có khung soạn thảo đầy đủ : Bạn hãy trình duyệt băng : Mozilla Firefox 3.0.1 Đọc bài viết tại ...

  Hướng dẫn đưa công thức Toán lên diễn đàn !

  829920 Tôi lấy ví dụ, bạn cần đưa bài Toán sau lên diễn đàn Giải phương trình : Bạn làm như sau : Mở Mathtype trong Word ra và gõ cái cần đưa lên ( Thông thường bạn nên đánh tất cả vào Word rồi copy lên cho nhanh ) ( Nếu chưa biết về Mathtype thì xem bài Hướng dẫn cài đặt và sư dụng MathType ) Tiếp đến bạn sẽ phải thực hiện 1động tác rất đơn giản : 1. Bôi đen công thức đó ( Ctrl +...