Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

292172_297787006978616_1499471173_n.jpg 576944_240890276024547_346876474_n.jpg Thaylan.jpg Nguyen2.jpg Nguyen1.jpg Nguyen.jpg 20120308_001_054.jpg Thay_LanLop_C1.jpg NgayHanhPhucBangCuongNhac8com1.mp3 YouTube__Love_Paradise_2.flv YouTube__anh_mai_chi_yeu_minh_em_thoi.flv YouTube__Ngo_Nhu_La_Giac_Mo.flv Hinh_anh055.jpg Untitled11.bmp IMG_00172.jpg IMG_1845.jpg

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

 • các em kiếm được mô cái ảnh của cô đây...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • Cái gì vây ???? ...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1677.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1671.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1672.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1673.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1702.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1703.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1723.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1722.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1729.jpg[/IMG] [IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae189/hoang646249/IMG_1750.jpg[/IMG]...
 • VM XIN GIA NHẬP TRANG CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH...
 • Mời các thầy cô tham gia và xây dựng diễn...
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Thắng)
  • (Phạm Kim Chung)
  • (Trần Huy Hoàng)
  • (Phan Thanh Ngọc)

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Diễn đàn online trực tuyến cho Cựu học sinh

  Cuộc gặp mặt cựu học sinh Đặng Thúc Hứa năm 2011 đã chính thức thành lập diễn dàn trao đổi trực tuyến tại địa chỉ: Các thành viên vào link trên đăng ký để trực tiếp giao lưu nha. CỰU HỌC SINH CÙNG NHAU HỘI TỤ ...

  Truy điệu các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Thái Lan và liệt sĩ Việt kiều Thái Lan hy sinh tại Việt Nam

  Chiều 2/4, tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Khonkaen – Thái Lan, Lễ truy điệu các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Thái Lan và liệt sĩ Việt kiều Thái Lan hy sinh trên chiến trường Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc vì sự nghiệp giải phóng đất nước đã diễn ra trọng thể, thiêng liêng và xúc động. Lễ truy điệu diễn ra trọng thể, thiêng liêng và xúc động Tham dự Lễ truy điệu...

  Đê cương ôn tập vật lý ớp 11

  Đê cuong dung cho cac ban lop 11 . Gom 3 chuong , moi chuong 10 bai .Đe KT đinh kỳ nam trong de cuong nay . Mong cac em hoc ky và thi tot...

  Thầy ơi ....!!!!!!!!!!!!!!

  2379082 body{ font: 72.5% "Tahoma"} RedirectArticleUrl(13, 348842); function onResponseClick() { showDialog('MailTo.aspx?ArticleID=' + GetPostVariable("ArticleID", null), 350, 420) } $(document).ready(function() { $("#basics").datepicker({ showOn: "button", buttonImage: "Images/DateIcon.gif", buttonImageOnly: true, dateFormat: "dd-mm-yy 23:59:59", onSelect: function(date) { location.href = "Index.aspx?ChannelID=13&FromTime=" + date; } }); }); Giáo dục getTimeString('2009/11/21 08:27:14');Thứ Bảy, 21/11/2009, 08:27 (GMT+7) “Tôi sẽ là điểm tựa” TTCT - Từ một giáo viên trẻ vô danh, giờ đây đến thành phố Vinh chỉ cần hỏi tên thầy Nguyễn Phương Kháng, người ta sẽ chỉ ngay thầy ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương. Từ hai...

  20/11

  2355917 ài ...

  Chùm thơ chào mừng ngày 20-11

  MAI XA TRƯỜNG Mai xa trường rồi em có nhớ Một chút gì lưu luyến quanh ta Mai xa trường, nhìn nhau nức nở Gốc phượng già lặng đứng chia xa. Mai xa trường, đường đời muôn hướng Chào giảng đường hiu quạnh bên ta. Lời thầy giảng còn ai quên, ai nhớ Mai xa trường rồi em bỡ ngỡ Quên bữa cơm rau, ăn dỡ bữa cơm đời Lật vỡ cũ, trang “thị trường thời mở cửa” Rồi cân – đong – đo - đếm những nụ cười. Mai...

  Những mẩu truyện ngắn viết về ngày 20 -11

  Thay Cho Lời Mở Đầu "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy ..." Với những năm tháng thầy cô đã không ngại khó khăn, thì giờ, và sức khỏe để nuôi nấng, dạy dỗ chúng em nên người . Tóc của thầy cô cũng hòa theo năm tháng, để đến một ngày chợt giật mình cứ ngỡ những bụi phấn đã vô tình phủ trên ấy, hay thời gian đã vô tình thế...

  toan vui

  hay tim 1 so co 4 chu so co the chia het cho 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9...

  mùa đông ... nhớ mẹ

  Thế là một mùa đông lạnh lẽo đã đến.Một mùa đông ảm đạm với cảnh vật nhuốm đầy màu tâm trạng.Sáng nay sau khi bật dậy khỏi giường tôi nhìn qua khe cửa và chợt nhận ra một điều là không còn những tia nắng ấm áp của một buổi bình minh nữa mà thay vào đó là một màn sương đang lượn lờ trước cửa. Tôi quấn chặt lấy chiếc chăn và cảm thấy ớn lạnh khi nghe những cơn gió heo may rít dài qua ô cửa. Mùa...

  TẤT CẢ HÌNH ẢNH CUỘC HỌP CỰU HỌC SINH TRƯỜNG ĐẶNGTẠI HÀ NỘI

  Chào tất cả các bạn. Hình ảnh trong cuộc họp cựu học sinh trường ĐẶNG THÚC HỨA minh đã đưa lên trang web . Các bạn có thể lên trang web đó để downloats để tải về với ních (email or username) là dangthuchua và password la dangthuchua ( các bạn nhớ đánh password là chữ thường nhé) bạn vào đó rồi tải về tất cả ảnh mình đã up lên đó rùi . Đây là tài khoản mình lập dùng chung cho tất cả mọi người. Nếu có...

  ĐÔI NÉT TIỂU SỬ VỀ CỤ ĐẶNG THÚC HỨA

  Danh nhân Đặng Thúc Hứa (1870-1931) Tên gọi : ĐẶNG THÚC HỨA Bí danh : Tú Ngọ, Ông Hai Cày, Tú Đi, Thái Sơn Thi, Tam Thu, Thầy Hai, Nhân Thập Ngày sinh : 1870 Ngày hy sinh : 12/2/1931 Đặng Thúc Hứa hiệu là Ngọ Sinh, sinh năm 1870 tại làng Lương Điền, tổng Bích Hào (nay là xã Thanh Xuân), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Đặng Thai Hài, đỗ cử nhân năm Tự Đức thứ 31(1887) được bổ làm huấn đạo tỉnh Quảng Trị....

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP MẶT CỰU HỌC SINHTRƯỜNGĐẶNGTHÚC HỨA TẠI HÀ NỘI

  [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] ĐÂY CHỈ LÀ 1 SỐ ẢNH CHUNG CÒN 1 SỐ ẢNH RIÊNG MÌNH CHƯA UP LÊN . CÓ GÌ CÁC BẠN LIÊN HỆ VỚI MÌNH: TRẦN QUỐC HOÀNG LỚP 12A K23 TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA SỐ ĐT 0976.136.686...

  LỜI CỦA THẦY

  Rồi các em một ngày sẽ lớn Sẽ bay xa đến tận cùng trời Có bao giờ nhớ lại các em ơi Mái trường xưa một thời em đã sống Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao Thủa học về cái nắng xôn xao Lòng thơm nguyên như mùi mực mới Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới Thầy trò mình cũng có lúc chia xa Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha Muốn gởi các em thêm...

  all in my mind

  mộng rơi gữa đời ta,mộng sao vẫn cay dắng xót xa rượu cay có mình ta uống cho CẠN nỗi đau muôn đời!...

  DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2009-2010

  THÔNG BÁO CHO CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐƯỢC BIẾT, HIỆN ĐÃ POST ĐANH SÁCH HỌC SINH CỦA TRƯỜNG LÊN WEB. CÁC THẦY CÔ CÓ THỂ TẢI VỀ THEO ĐƯỜNG LINK SAU. HOẶC CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO ĐỊA CHỈ GMAIL SAU ĐỂ LẤY DANH SÁCH: "> mẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ : dangthuchua ---CÁC THẦY CÔ NHÁY VÀO ĐƯỜNG LINK NÀY ĐỂ VÀO EMAIL: ...

  thảm họa bỏng và hơn thế

  1966009 (chia sẻ) một số hình ảnh về bỏng trẻ em sưu tập được ở viện bỏng quốc gia và tài liệu khác. đem lên cho bà con thấy thế nào là bỏng và việc cứu được một mạng người như thế này là không- hề - đơn - giản. nên giữ trẻ con như thế nào chắc bạn tự trả lời được. (đứa bé được mở khí quản đang thở bằng "cổ" đấy nhé) và hãy tự giữ lấy mình nữa chứ hị trước và sau điều trị ca...

  Làm thế nào kiếm tiền trên mạng xã hội?

  1937615 Làm thế nào kiếm tiền trên mạng xã hội? Cập nhật lúc 08h13' ngày “Bạn ước mơ một công việc phù hợp với mọi lứa tuổi; làm việc khi mình thích; không ràng buộc thời gian; mà nhất là thu nhập lại cao. Chỉ với 5 phút mỗi ngày bạn sẽ có 50 USD một tháng và hơn nữa”. Đây là một trong những mẩu quảng cáo tiêu biểu cho trào lưu kiếm tiền nhanh chóng trên mạng (quick money online) nở rộ trong vài năm vừa...

  Bài Toán Phân Ngành o DH BKHN (Trich dan)

  Nhung hoc sinh nao co y dinh vao Dai hoc Bach Khoa Ha noi co the vao day de tham khao ...